Praktické > Prekladové slovníky

Prekladové on-line slovníky na internete

Prekladové slovníky prístupné cez internet sa môžu stať dobrým pomocníkom pri surfovaní internetom. Občas azda potrebujeme preložiť nejaké to slovíčko z/do jedného z mnohých jazykov. Na takýto účel máme priamo na webe mnoho slovníkov, ktoré nám to umožňujú.

Zoznam vybraných on-line slovníkov: