Práca > Poisťovne

Vybrané webové stránky poisťovní na Slovensku

 

Komerčné poisťovne

Allianz Slovenská poisťovňa
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.. Možnosť online uzatvorenia zmluvy cestovného poistenia, poistenia do hôr, poistenia zodpovednosti pri výkone povolania a povinného zmluvného poistenia. Telefonická infolinka, poskytovanie informácií, poradenstvo, možnosť uzatvorenia Povinného zmluvného poistenia cez telefón.

KOOPERATIVA poisťovňa
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Slovník pojmov používaných v poisťovníctve. Bezplatná infolinka. Telefonické hlásenie škôd na majetku a autách 24 hodín denne. Výpočet poistného pre vybrané poistné produkty. Možnosť odoslať prostredníctvom formulára požadovanú informáciu a dostať na ňu odpoveď v krátkom čase.

Generali Slovensko poisťovňa
Generali Poisťovňa a.s.. Poistenie cez telefón. Prostredníctvom telefónu možnosť nahlásenia poistnej udalosti ako aj získania informácií o produktoch a službách. Zoznam pobočiek s kontaktnými údajmi a otváracími hodinami.

Union poisťovňa
Union poisťovňa, a.s.. Oznámenie poistnej udalosti - tlačivá. Telefonický kontakt na Zákaznícke centrum. Vyhľadanie pobočky/expozitúry. Poistenie on-line vybraných poistných produktov. Online kalkulačky pre vybrané poistné produkty.

UNIQA poisťovňa
UNIQA poisťovňa, a.s.. Možnosť nahlásiť škodovú udalosť telefonicky (len Havarijné poistenie motorových vozidiel, Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a Poistenie domácnosti). Call Centrum poskytuje informácie o stave, v akom sa Vaša poistná udalosť nachádza. Možnosť zasielania otázok ohľadne poistenia prostredníctvom formulára.

Amslico poisťovňa - Alico
Amslico poisťovňa - Alico a.s.

Poisťovňa Poštovej banky, a.s.
Poisťovňa Poštovej banky, a.s.

AXA pojišťovna, a.s.
AXA pojišťovna, a.s.

ERGO životná poisťovňa, a.s.
ERGO životná poisťovňa, a.s.

 

 

AEGON Životná poisťovňa, a.s.
AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.

ING Životná poisťovňa, a.s.
ING Životná poisťovňa, a.s.

VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s.
VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Groupama životná poisťovňa, a.s.
Groupama životná poisťovňa, a.s.

D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.
D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.

Groupama poisťovňa, a.s.
Groupama poisťovňa, a.s.

Genertel Insurance Ltd, pobočka zahraničnej poisťovne
Genertel Insurance Ltd, pobočka zahraničnej poisťovne

Triglav poisťovňa, a.s.
Triglav poisťovňa, a.s.

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zdravotné poistenie, zdravotná starostlivosť a prevencia.

DÔVERA zdravotná poisťovňa
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Súkromná zdravotná poisťovňa. Poskytuje verejné zdravotné poistenie a služby pre poistencov, platiteľov a zdravotníkov.

Union zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa, a.s. Zdravotné poistenie, informácie pre poistencov, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, informácie o poisťovni, press servis.